Arbetsmiljöhandbok 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsmiljöhandbok eller förbättra en befintlig arbetsmiljöhandbok och är ett viktigt verktyg för att efterleva arbetsmiljörättsliga krav. Den innehåller information, instruktioner och exempeltexter.

Alla arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den som inte följer reglerna riskerar sanktionsavgifter, böter eller i värsta fall fängelse.

Syftet med en arbetsmiljöhandbok är att den beskriver flertalet av de regler som gäller avseende verksamhetens arbetsmiljö, oavsett vilken verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Handboken reglerar dock inte alla de särregler som kan finnas för olika typer av verksamheter. I handboken samlar du gällande lagar, policydokument, riktlinjer och rutiner som gäller för ditt företag.

Informationen som är skriven i kursiv stil är till för dig som upprättar arbetsmiljöhandboken. Dessa stycken tas med fördel bort ur den slutliga versionen av arbetsmiljöhandboken.

Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla.

Exempeltexterna (röd text) är just exempel och bör anpassas för att passa ditt företag.

Många gånger kan du ta hjälp av andra dokument från DokuMera som exempelvis policyer och införliva dessa i arbetsmiljöhandboken. Det kan du antingen göra i form av bilagor till arbetsmiljöhandboken eller som löpande text i densamma. Du kan självklart även använda dokumenten som inspiration till egna texter. Hos DokuMera hittar du även dokument som inte ska införlivas i själva arbetsmiljöhandboken men som har koppling till specifika avsnitt.

Du lägger självklart till och tar bort text och avsnitt så att arbetsmiljöhandboken passar ditt företag. Alla avsnitt är inte relevanta för alla typer av verksamheter eller arbetsgivare.

Glöm inte att uppdatera innehållsförteckningen när du är klar med dokumentet. Det gör du genom att högerklicka i innehållsförteckningen, välja Uppdatera fält och därefter Uppdatera hela tabellen.

Specifikation

  • Arbetsmiljöhandbok 2024
  • 5046
  • 1,18
  • 29
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider