Arbetsordning styrelsens arbete i brf 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete i en bostadsrättsförening.

Med hjälp av en arbetsordning är det möjligt att tydliggöra det ansvar och de arbetsuppgifter som varje ledamot ska ha, liksom hur eventuella valberedningar och kommittéer ska bedriva sitt arbete.

Innehållet i arbetsordningen är endast ett förslag, och behöver anpassas efter det arbetssätt som din styrelse kommer överens om.

Specifikation

  • Arbetsordning styrelsens arbete i brf 2024
  • 5391
  • 1,13
  • 8
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider