Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en skriftlig arbetsordning på engelska för styrelsens arbete i ett aktiebolag.

Tidigare skulle företagets styrelse fastställa en skriftlig arbetsordning (rules of procedure) för sitt arbete. Av den skulle det kunna utläsas hur arbetet var fördelat mellan styrelsens ledamöter och hur ofta den skulle sammanträda.

Det är inte längre något krav att upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete. En arbetsordning kan dock underlätta det löpande arbetet för styrelsen. I arbetsordningen kan det exempelvis framgå vilka arbetsuppgifter styrelsen har, hur verksamheten ska kontrolleras och vilka beslut som ska fattas av styrelsen.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2024
  • 3191
  • 1,31
  • 4
  • docx
1 795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider