Artistavtal skivinspelning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett artistavtal för skivinspelning.

Ett artistavtal är ett avtal mellan skivbolaget och artisten som reglerar båda parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Denna mall reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett artistavtal, såsom ersättning, produktion, marknadsföring med mera. Du har även möjlighet att lägga till eller ta bort punkter för att enkelt anpassa avtalet utifrån varje enskilt fall.

Specifikation

  • Artistavtal skivinspelning 2024
  • 4380
  • 1,29
  • 7
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider