Avgångsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avgångsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.

En arbetsgivare och en arbetstagare kan upprätta ett avgångsavtal när de är överens om att avsluta en anställning. Det är alltså fråga om en uppsägning i samförstånd utan att saklig grund föreligger. Ett annat begrepp som kan användas är utköp av anställd.

Det är vanligt att arbetsgivaren förenar uppsägningen med någon form av avgångsvederlag, dvs. ekonomisk ersättning. Detta är inte något krav, men det är vanligt förekommande för att arbetstagaren ska acceptera uppsägningen.

Specifikation

  • Avgångsavtal 2024
  • 5143
  • 1,15
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider