Avräkningsnota Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en avräkningsnota. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

En avräkningsnota (eller fondnota) är en skriftlig handling som enligt lag måste upprättas vid köp (köpnota) eller försäljning (säljnota) av aktier och andra värdepapper. Oftast upprättas avräkningsnotan av en fondkommissionär eller bank som därefter sänder en kopia av notan till köparen/säljaren.

I lagen om värdepappersmarknaden framgår de formella uppgifter som måste finnas, till exempel datum för affärens genomförande, antal aktier, vilket bolag, pris per styck etc. På priset för aktien läggs fondkommissionärens/bankens avgift för tjänsten, så kallat courtage.

Specifikation

  • Avräkningsnota Engelsk 2024
  • 5355
  • 1,14
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider