Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse rörelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gemensam avsiktsförklaring från köparen och säljaren avseende en eventuell företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av rörelse, ofta även kallad inkråmsöverlåtelse.

En avsiktsförklaring eller letter of intent (LOI) är ett dokument som visar att avtalsparterna är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal. En avsiktsförklaring är inte ett föravtal och är i princip inte bindande, dock kan det innehålla bindande bestämmelser, t.ex. sekretessklausuler.

Letter of intent används oftast vid större och mer omfattande avtal så som företagsförvärv. Denna avsiktsförklaring är avsedd för företagsöverlåtelse av rörelse (inkråmsaffär) och innehåller klausuler rörande föremål för överlåtelsen och företagsgranskning med mera.

Specifikation

  • Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse rörelse 2024
  • 2068
  • 1,34
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider