Avsiktsförklaring förvärv (letter of intent) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en avsiktsförklaring (letter of intent) gällande ett förvärv.

En avsiktsförklaring eller letter of intent (LOI) är ett dokument som visar att avtalsparterna är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal. Avsiktsförklaringar används oftast vid större och mer omfattande avtal så som företagsförvärv. En avsiktsförklaring är inte ett föravtal och är i princip inte bindande, dock kan det innehålla bindande bestämmelser, t.ex. bestämmelser om sekretess eller exklusivitet, där säljaren förbinder sig att inte förhandla med en tredje part.

Specifikation

  • Avsiktsförklaring förvärv (letter of intent) 2024
  • 5335
  • 1,14
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider