Avsiktsförklaring samarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gemensam avsiktsförklaring gällande ett eventuellt samarbete.

En avsiktsförklaring (eng. letter of intent) upprättas ofta i syfte att i framtiden ingå ett avtal mellan parterna. Avsiktsförklaringen i sig är ingen förbindelse att ingå avtal utan syftar ofta till att utreda huruvida ett avtal ska komma till stånd eller ej.

Ta hjälp av DokuMeras mall när du ska upprätta en avsiktsförklaring gällande samarbete.

Specifikation

  • Avsiktsförklaring samarbete 2024
  • 4567
  • 1,22
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider