Avtal deltagare krisstödsorganisation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal mellan deltagaren och dennes chef för deltagande i företagets krisstödsorganisation, för att mer i detalj reglera respektive deltagares ansvar, befogenheter, skyldigheter och rättigheter.

När avtalet skrivs under ger deltagarens chef tillstånd till deltagaren att delta i företagets krisstödsorganisation. En väl utvecklad krisstödsorganisation består av medlemmar från hela verksamheten.

Specifikation

  • Avtal deltagare krisstödsorganisation 2024
  • 3214
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider