Avtal för hemmakontor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att ingå ett avtal om hemmakontor med en arbetstagare.

När en arbetstagare inrättar ett kontor eller arbetsrum i sitt hem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kan det ibland finnas skäl att upprätta ett avtal för hemmakontor med arbetstagaren. Med hjälp av denna mall kan du upprätta ett sådant avtal. Mallen innehåller bland annat information om utrustning, hyra, hyresperiod och övriga frågor som är viktiga att reglera i ett avtal för hemmakontor.

Tänk på att ett avtal om hemmakontor kan medföra skatterättsliga konsekvenser för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Mallen innehåller ingen särskild information om skatterättsliga följder, vilket innebär att det kan finnas skäl att komplettera mallen i detta avseende.

Specifikation

  • Avtal för hemmakontor 2024
  • 5303
  • 1,14
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider