Avtal om avsägande av äganderätt och nyttjanderätt 2024

Denna mall från DokuMera använder du som ett komplement till ett Uppdragsavtal när du vill avtala om avsägande av äganderätt och nyttjanderätt.

Genom detta avtal får beställaren av uppdraget (uppdragsgivaren) äganderätten till allt material och alla resultat som konsulten (uppdragstagaren) tar fram under uppdraget.

Avtalet innehåller även klausuler om sekretess, konkurrens, intrång samt vad som gäller när en part gör sig skyldig till kontraktsbrott.

Specifikation

  • Avtal om avsägande av äganderätt och nyttjanderätt 2024
  • 4485
  • 1,28
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider