Avtal om direktpension 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om direktpension (även direktpensionsutfästelse).

Ett avtal om direktpension görs mellan ett företag och en anställd. Antingen i stället för eller som ett komplement till tjänstepension. Avtalet innebär att företaget förbinder sig att betala ut pension direkt till den anställde.

Det finns flera fördelar med direktpension. Till exempel finns det ingen gräns för hur mycket som får sättas av till pension. Dessutom slipper du de avgifter som tillkommer vid tjänstepension såsom administrativa avgifter till försäkringsbolaget m.m.

För att säkerställa fullgörande av direktpensionsavtalet kopplas lämpligen en pantsatt kapitalförsäkring på via ett pantavtal.

Det är viktigt att notera att ett avtal om direktpension utgör en skatterättslig så kallad otryggad pension. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren erhåller inkomstskattemässigt avdrag vid den tidpunkt som pensionen faktiskt utbetalas.

Specifikation

  • Avtal om direktpension 2024
  • 4717
  • 1,20
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider