Avtal om distansarbete Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal med en anställd om att denne får arbeta på distans. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Idag är det inte ovanligt att arbeta från andra ställen än kontoret. Vi är ständigt uppkopplade vilket gör att vi inte behöver sitta på en specifik plats för att utföra vårt arbete. Distansarbete kan vara fördelaktigt både för arbetsgivaren och för arbetstagaren, men det är viktigt att upprätta ett avtal om distansarbete så att båda parter är överens om vad som ska gälla. Använd DokuMeras mall så är det mesta av jobbet redan gjort.

Specifikation

  • Avtal om distansarbete Engelsk 2024
  • 5317
  • 1,14
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider