Avtal om gemensam vårdnad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om gemensam vårdnad.

Föräldrar som inte har gemensam vårdnad kan upprätta ett avtal om att vårdnaden ska bli gemensam. För att avtalet ska bli gällande ska det insändas till socialnämnden för registrering. Båda parterna måste vara överens för att avtalet ska gälla. Avtalet ska skrivas under av båda parterna.

Denna mall är avsedd för ogifta par som vill avtala om gemensam vårdnad. Mallen kan enkelt fyllas i för att sedan skickas till socialnämnden.

Specifikation

  • Avtal om gemensam vårdnad 2024
  • 3340
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider