Avtal om jordbruksarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om jordbruksarrende.

Det är fråga om ett jordbruksarrende när jordägaren upplåter jorden till brukande mot ersättning. Avsikten med upplåtelsen ska vara att jorden används på ett jordbruksliknande sätt.

Det kan sägas finnas två olika former av jordbruksarrenden: gårdsarrenden och sidoarrenden. Det som skiljer arrendena åt är att bostad till arrendatorn ingår vid gårdsarrende, vilket ger arrendatorn ett starkt besittningsskydd till skillnad från sidoarrende där enbart marken arrenderas.

Konsultera alltid juridisk expertis för att säkerställa tillämpningen av arrendeavtalet. Det gäller i synnerhet för mer komplicerade arrendeförhållanden samt vid frågor om stödrättigheter för gårdsstöd.

Specifikation

  • Avtal om jordbruksarrende 2024
  • 1345
  • 1,37
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider