Avtal om lagerhållning (Centrallager och konsignation) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om lagerhållning (centrallager och konsignation).

Konsignation innebär att leverantören, dvs. säljaren, överlämnar varor till ett centrallager eller en butik för vidareförsäljning. Leverantören har äganderätt till varorna till dess att de har sålts vidare. På detta vis tar butiken eller centrallagret inte någon ekonomisk risk, eftersom äganderätten fortfarande tillhör leverantören. Vid konsignation är det därför viktigt att kontraktet klart och tydligt reglerar vem som har äganderätten till varorna som omfattas av avtalet.

Mallen för lageravtal som DokuMera har utarbetat är avsett att hjälpa uppdragsgivaren och leverantören/distributören att bestämma och arrangera lagerhållningen och ägandeförhållandena för att undvika att osäkerheter uppstår. Lageravtalet täcker de väsentliga punkterna när lager hålls i konsignation och kan enkelt anpassas till de krav som affärsrelationen kräver.

Specifikation

  • Avtal om lagerhållning (Centrallager och konsignation) 2024
  • 4018
  • 1,33
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider