Avtal om överlåtelse av aktier (Apport) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta avtal om överlåtelse av aktier genom betalning med apportegendom (aktier).

Detta avtal är avsett att reglera överlåtelsen av ett samtliga aktier i ett företag till en köpare genom att säljaren mottar betalning med nyemitterade aktier i köparens bolag. Denna transaktion är delvis komplicerad vilket medför att det krävs en del ingående reglering rörande de avtalsslutande parternas förhållanden.

Avtalsmallen reglerar utförligt de frågor som uppkommer vid denna typ av köp och underlättar därmed överlåtelsen avsevärt.

Specifikation

  • Avtal om överlåtelse av aktier (Apport) 2024
  • 3996
  • 1,32
  • 8
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider