Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kort avtal om överlåtelse av aktier.

En aktie kan byta ägare till exempel genom ett avtal om köp. Om aktiebolaget har utfärdat ett aktiebrev avseende den aktie som ska överlåtas ska en överlåtelseförklaring skrivas på baksidan av aktiebrevet och aktiebrevet ska överlämnas till den nye ägaren. Överlåtelsen måste anmälas till aktiebolaget genom att överlåtelsen styrks. Detta sker bäst genom ett skriftligt köpeavtal.

Mallen innehåller det viktigaste som behövs för aktieöverlåtelser och hjälper dig att genomföra en enklare överlåtelse (genom köp) av aktier. Avtalet reglerar de centrala delarna så som allmänna villkor, eventuella garantier eller frånvaron av sådana, tillämplig lag etc.

Specifikation

  • Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2024
  • 3998
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider