Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB).

Överlåtelse av andelar i handelsbolag eller kommanditbolag sker oftast genom köp eller gåva.

Vill en bolagsman överlåta sin andel till annan ska detta godkännas av övriga bolagsmän. En ny bolagsman som går in i bolaget svarar även för bolagets alla tidigare skulder. Lagen om handelsbolag och enkla bolag innehåller inga detaljerade bestämmelser om vad som ska gälla mellan bolagsmännen. Det är därför viktigt att upprätta ett avtal vad som ska gälla mellan bolagsmännen när en överlåtelse ska ske.

Specifikation

  • Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2024
  • 4001
  • 1,32
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider