Avtal om överlåtelse - domännamn Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att överlåta rätten till ett domännamn, dvs. adressen till en webbplats.

Domännamn kan överlåtas fritt. Det kan finnas flera skäl till att överlåta sin domän, såsom företagskonkurs eller företagsförsäljning. En bra domän kan vara en värdefull tillgång för din verksamhet. Med hjälp av den här mallen kan du överlåta din rätt till ett domännamn till såväl en fysisk som juridisk person.

Tänk på att endast konkursförvaltaren är behörig att företräda ett konkursbo för det fall du förvärvar rätten från ett konkursbo.

Mallen kan enkelt anpassas och justeras utifrån dina behov och önskemål. Mallen är skriven på det engelska språket, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Avtal om överlåtelse - domännamn Engelsk 2024
  • 4891
  • 1,17
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider