Avtal om överlåtelse varumärke I 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av varumärke. Det är särskilt lämpat för företag där köparen och säljaren är verksamma inom samma verksamhetsområde eller intressesfär, där risken för tvist mellan köpare och säljare är liten.

Varumärken kan överlåtas och licensieras, dvs. andra näringsidkare kan ges rätt att utnyttja varumärket mot ersättning. En korrekt överlåtelse av ett varumärke är juridiskt bindande även om handlingen inte har blivit registrerad i varumärkesregistret hos PRV (Patent- och registreringsverket). Det är viktigt att registreringen sker så snabbt som möjligt efter förvärvet.

Vid en varumärkesöverlåtelse bör förvärvaren kontrollera att den som överlåter varumärket har rätt att göra det. Om innehavaren av varumärket är en juridisk person som är försatt i konkurs eller likvidation är det endast konkursförvaltaren eller likvidatorn som får överlåta varumärket.

Specifikation

  • Avtal om överlåtelse varumärke I 2024
  • 751
  • 1,35
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider