Avtal om överlåtelse - varumärke Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av varumärke på engelska. Det är särskilt lämpat för företag där köparen och säljaren är verksamma inom samma verksamhetsområde eller intressesfär, där risken för tvist mellan köpare och säljare är liten.

Varumärken kan överlåtas och licensieras, dvs. andra näringsidkare kan ges rätt att utnyttja varumärket mot ersättning. En korrekt överlåtelse av ett varumärke är juridiskt bindande även om handlingen inte har blivit registrerad i varumärkesregistret hos PRV (Patent- och registreringsverket). Det är viktigt att registreringen sker så snabbt som möjligt efter förvärvet.

Vid en varumärkesöverlåtelse bör förvärvaren kontrollera att den som överlåter varumärket har rätt att göra det. Om innehavaren av varumärket är en juridisk person som är försatt i konkurs eller likvidation är det endast konkursförvaltaren eller likvidatorn som får överlåta varumärket.

Mallen är skriven på det engelska språket, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Avtal om överlåtelse - varumärke Engelsk 2024
  • 4890
  • 1,17
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider