Avtal om personaluthyrning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om personaluthyrning.

Vid personaluthyrning, eller tillhandahållande av bemanningstjänster, är det viktigt att avtalet är detaljerat och enkelt kan anpassas för flertalet olika tjänster som den uthyrda personalen ska utföra. Detta avtal är utförligt och försäkrar dig om att alla de centrala delarna som måste ingå i ett avtal av denna typ finns med, samtidigt som andra delar, som underlättar avtalsförhållandet, beaktas.

Bland de centrala delarna återfinns bl.a. bestämmelser som reglerar avtalets upphörande. Detta är en mycket viktig del som ibland lämnas otillräckligt reglerad. Exempel på bestämmelser som underlättar är stycket om underentreprenörer. Vare sig du ska hyra in eller hyra ut personal vill du ha detta reglerat för att undvika onödiga konflikter eller komplikationer.

Specifikation

  • Avtal om personaluthyrning 2024
  • 4347
  • 1,28
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider