Avtal om umgänge 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om umgänge.

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om umgänge genom avtal som godkänts av socialnämnden. En förutsättning för att avtalet ska godkännas är att umgänget är förenligt med principen om barnets bästa. Avtalet blir efter socialnämndens godkännande bindande på samma sätt som en dom.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta ett umgängesavtal som reglerar umgänget med barnet. Mallen hjälper dig att klart och tydligt ange omfattningen av umgänget för att undvika framtida frågor rörande rätten till umgänge. På så vis kan barnets bästa i största möjliga mån tillgodoses. Umgängesavtalet kan enkelt anpassas efter de individuella behov som finns.

Specifikation

  • Avtal om umgänge 2024
  • 3341
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider