Begäran om information från klient - penningtvätt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som verksamhetsutövare att inhämta information från kund/klient i enlighet med penningtvättslagen.

Du som omfattas av penningtvättslagen behöver vidta åtgärder för att känna din kund (KYC - Know Your Customer). Med hjälp av denna mall kan du upprätta en skrivelse till dina kunder/klienter om vilken information du behöver från dem för att kunna uppfylla dina skyldigheter.

Observera att den information du kan behöva kan variera beroende på riskfaktorer, bransch m.m. Mallen är därför endast exemplifierande. Du kan enkelt ta bort eller lägga till punkter.

Specifikation

  • Begäran om information från klient - penningtvätt 2024
  • 5426
  • 1,13
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider