Begäran att få kopia av aktiebok 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran om att få en kopia av aktiebolagets aktiebok.

Ett bolag som inte är avstämningsbolag ska enligt 5 kap. 5 § ABL upprätta en aktiebok innehållande uppgifter om sådant som exempelvis varje akties nummer, aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. Aktierna ska tas upp i nummerföljd.

Enligt 5 kap. 10 § ABL ska bolag som inte är avstämningsbolag hålla aktieboken tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den. Om aktieboken förs med automatiserad behandling, ska bolaget ge var och en som begär det tillfälle att hos bolaget ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av aktieboken.

Mallen som DokuMera har utarbetat är en begäran om att få del av aktiebolagets register över ägarförhållandena i bolaget.

Specifikation

  • Begäran att få kopia av aktiebok 2024
  • 3627
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider