Begäran intyg emission av konvertibler privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran till ett kreditinstitut om utfärdande av intyg, enligt 15 kap. 27 § aktiebolagslagen, i en emission av konvertibler i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

När nyemitterade aktier betalas med pengar ska detta ske genom insättning på ett särskilt konto som bolaget har öppnat för ändamålet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta en begäran till kreditinstitutet om behållningen på kontot som bolaget har öppnat.

Specifikation

  • Begäran intyg emission av konvertibler privat AB 2024
  • 4903
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider