Begäran om samtycke behandling av personuppgifter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en begäran om samtycke avseende behandling av personuppgifter från den registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När du utformar ett samtycke behöver du säkerställa att den registrerade har möjlighet att aktivt lämna sitt samtycke. Det ska vara fråga om ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från hans eller hennes sida om att du får behandla personuppgifter rörande honom eller henne.

När du begär samtycke måste du säkerställa att den registrerade känner till din identitet och syftet med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda. Du måste använda ett klart och tydligt språk när du utformar din begäran. Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor, ska du lägga fram din begäran om samtycke på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig form.

Tänk på att du har en informationsskyldighet när du samlar in personuppgifter från den registrerade. Du kan läsa mer om vilken information du måste ge i DokuMeras checklista om registrerades rätt till information (4769). Det är också klokt att ta del av innehållet i checklistan om samtycke. På så vis säkerställer du att du inte missar någon viktig aspekt när du utformar din begäran.

Specifikation

  • Begäran om samtycke behandling av personuppgifter 2024
  • 4779
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider