Bekräftelse av faderskap 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en bekräftelse av faderskap.

Huvudregeln är att en mor som inte är gift och föder barn får vårdnaden om det. Genom en faderskapsbekräftelse kan fadern frivilligt medge att han är far och därmed också få delad vårdnad om barnet. För barnets del är det först sedan bekräftelsen av faderskapet undertecknats som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt, rätt till faderns efternamn m.m. kan tillvaratas.

Bekräftelsen ska undertecknas av båda föräldrarna. Den ska även vara skriftlig och bevittnad av två personer. Bekräftelsen ska därefter sändas in till socialnämnden för godkännande.

Specifikation

  • Bekräftelse av faderskap 2024
  • 3347
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider