Bekräftelse av hel föräldraledighet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en bekräftelse på att en anställd har fått sin ansökan om föräldraledighet, så kallad hel ledighet med eller utan föräldrapenning, beviljad.

När barnet är fött har föräldrarna rätt till ledighet i upp till 1½ år. Den får dock inte tas ut samtidigt utan måste fördelas mellan föräldrarna. Ledigheten kan också tas ut genom att arbetstiden förkortas.

Ledigheten måste anmälas till arbetsgivaren minst två månader innan dess början. När den anställde vill komma tillbaka ska detta anmälas senast en månad innan. I kollektivavtal kan andra bestämmelser finnas, dessa får dock inte vara till den anställdes nackdel. Regler om föräldraledighet återfinns i föräldraledighetslagen.

Specifikation

  • Bekräftelse av hel föräldraledighet 2024
  • 498
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider