Bekräftelse hantering av personuppgifter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att inhämta en bekräftelse från en anställd om att denne förstår vikten av att personuppgifter behandlas korrekt.

Dataskyddförordningen ställer höga krav på dig som behandlar personuppgifter. En förutsättning för att din verksamhet ska kunna leva upp till regelverket är att de anställda också förstår hur personuppgifter ska behandlas. För att medvetandegöra din personal om reglerna behöver du infomera om vad som gäller, exempelvis genom att tillhandahålla policyer och riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras i företaget.

Denna bekräftelse hjälper dig att säkerställa att den anställde förstått vikten av att inte missbruka personuppgifter, exempelvis genom att använda personuppgifter för privata ändamål.

Specifikation

  • Bekräftelse hantering av personuppgifter 2024
  • 4820
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider