Bekräftelse på mottagande av testamente (Rent) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att bekräfta mottagandet av ett testamente.

Bekräftelsen på mottagandet av testamentet är avsedd för situationer där mottagaren godkänner testamentet utan att framställa några anspråk på laglott eller annan jämkning.

Godkännandet medför att testamentet blir gällande direkt i stället för sex månader senare vilket annars är tidsfristen för att framställa eventuella anspråk.

Specifikation

  • Bekräftelse på mottagande av testamente (Rent) 2024
  • 3297
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider