Bemyndigande för emission av konvertibler 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett bemyndigande till styrelsen för emission av konvertibler.

Bolagsstämman får bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler i den mån emissionen kan ske utan ändring av bolagsordningen. Om bolagsstämman ska pröva en fråga om bemyndigande ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut. I förslaget ska vidare anges den tid, före nästa årsstämma, inom vilken bemyndigandet får utnyttjas.

I förslaget ska det särskilt anges under vilka villkor styrelsen kan fatta beslut om emission av konvertibler, hur betalning för konvertiblerna ska ske och vilka begränsningar bemyndigandet är förenat med.

Mallen som DokuMera har upprättat låter dig enkelt upprätta och anpassa bemyndigandet efter de omständigheter som är aktuella i just ditt fall.

Specifikation

  • Bemyndigande för emission av konvertibler 2024
  • 3735
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider