Besiktningsprotokoll lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett besiktningsprotokoll för en lokal.

Mallen innehåller ett protokoll för besiktningsutlåtande som enkelt hjälper hyresvärd, hyresgäst och besiktningsman att dokumentera lokalens skick och de brister som finns. Mallen kan enkelt anpassas efter de omständigheter och krav som gäller i ditt fall. Mallen kan även användas för privatbostäder.

Notera att protokollet är av förhållandevis enkel karaktär, och att mallen kan behöva utökas beroende på hur fastigheten ser ut, antalet lokaler samt dess utrustning.

Specifikation

  • Besiktningsprotokoll lokal 2024
  • 5415
  • 1,13
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider