Besked om avskedande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett besked om avskedande av en anställd.

Arbetsgivare får bara avskeda någon som grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget. Vid avsked upphör en anställning omedelbart utan uppsägningstid.

Ett besked om avskedande ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen minst en vecka i förväg. Det ska innehålla uppsägningsgrund och fullföljdshänvisning (inom vilken tid det går att klaga). Rätten att avskeda en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Specifikation

  • Besked om avskedande 2024
  • 382
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider