Besked om eget utträde 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett meddelande om avgång (s.k. eget utträde) från exempelvis en styrelse.

Vid eget utträde ur t.ex. en styrelse behöver den som utträder anmäla detta till styrelsen samt till Bolagsverket för registrering.

Anmälan om eget utträde ska innehålla aktiebolagets organisationsnummer samt en försäkran om att ett meddelande om avgången också har skickats till aktiebolagets styrelse alternativt en handling som visar att avgången är känd i aktiebolaget (t.ex. en kopia av ett bolagsstämmoprotokoll).

Specifikation

  • Besked om eget utträde 2024
  • 703
  • 1,29
  • 1
  • docx
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider