Besked om ny lön 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att utforma ett besked till en anställd om att denne har ny lön från och med ett visst datum.

När ny lön är satt lämnas lämpligen ett skriftligt besked om ny lön till den anställde. Därefter är det bra att ha ett uppföljande samtal mellan den lönesättande chefen och arbetstagaren där arbetsgivaren har möjlighet att förklara vilka faktorer som ligger bakom den nya lönen.

Specifikation

  • Besked om ny lön 2024
  • 4547
  • 1,23
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider