Besked om provanställnings upphörande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett besked om en provanställnings upphörande.

Provanställning är en anställningsform som får pågå i högst 6 månader och används när det finns ett behov av att prova om den anställde är lämplig för tjänsten. En provanställning övergår enligt LAS (lagen om anställningsskydd) i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivare eller arbetstagare senast vid provanställningsperiodens slut avslutar provanställningen. Om en arbetsgivare vill avbryta provanställningen ska den anställde (och vid fackliga avtal även facket) underrättas minst två veckor i förväg.

Specifikation

  • Besked om provanställnings upphörande 2024
  • 385
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider