Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett besked om samtycke av aktieöverlåtelse.

En samtyckesklausul innebär att en aktieägare endast får överlåta sina aktier om bolaget samtycker till det. Syftet med en sådan klausul är i regel att hindra icke önskvärda aktieöverlåtelser. Efter en anmälan av önskad aktieöverlåtelse ska bolaget pröva samtyckesfrågan och därefter meddela samtliga aktieägare.

Mallen låter dig enkelt ge ett besked om samtycke som uppfyller aktiebolagslagens bestämmelser om aktieöverlåtelse.

Specifikation

  • Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2024
  • 3654
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider