Besked om tidsbegränsad anställnings upphörande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett besked till den anställde om att dennes tidsbegränsade anställning kommer att upphöra och att anställde har företrädesrätt till återanställning.

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.

Om en säsongsanställd arbetstagare, som när anställningen upphör har varit säsongsanställd hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsongens början, ska arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om detta minst en månad innan den nya säsongen börjar. Om den anställde är ansluten till en facklig organisation ska även denna informeras.

I samma besked måste du även informera om

- eventuell företrädesrätt - att den anställde måste anmäla om han eller hon är intresserad av återanställning för att företrädesrätten ska gälla - att den anställde har rätt att hävda att anställningen är tills vidare. - möjligheten att kräva skadestånd

Specifikation

  • Besked om tidsbegränsad anställnings upphörande 2024
  • 390
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider