Besked till platssökande negativt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att i en rekryteringsprocess utforma ett negativt besked till en platssökande om att denne inte erhållit en viss tjänst. Beskedet kallas ofta även för refuseringsbesked.

Till platssökande som inte erhållit en viss tjänst skickas ett brev med tack för visat intresse och att tjänsten är tillsatt med en annan sökande. Har den sökande även skickat med betygshandlingar bifogas dessa till refuseringsbrevet.

Specifikation

  • Besked till platssökande negativt 2024
  • 412
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider