Bestridande av ansökan om betalningsföreläggande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett bestridande av en ansökan om betalningsföreläggande.

Svaranden kan bestrida en ansökan om betalningsföreläggande, dvs. motsätta sig sökandens krav på betalning. Detta görs genom att svaranden meddelar Kronofogdemyndigheten om bestridandet. Endera part har därefter möjlighet att begära att målet ska överlämnas till tingsrätten.

Specifikation

  • Bestridande av ansökan om betalningsföreläggande 2024
  • 4184
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider