Bestridande av betalningsföreläggande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en mall för att bestrida en sökandes ansökan om betalningsföreläggande.

En sökande ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få svarandens betalningsskyldighet fastställd och eventuellt även verkställd genom utmätning.

Om du som svarande anser att det krav som riktas mot dig är felaktigt kan du bestrida sökandens ansökan om betalningsföreläggande. Om du bestrider har sökanden möjlighet att begära att målet ska överlämnas till tingsrätten för vidare handläggning. Om så inte sker kommer ärendet att avskrivas.

När du blir delgiven en ansökan om betalningsföreläggande ges du en viss tid att bestrida kravet. För att bestrida kravet måste du skriftligen meddela Kronofogdemyndigheten om detta.

Specifikation

  • Bestridande av betalningsföreläggande 2024
  • 4529
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider