Bestridande av inkassokrav 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett bestridande av ett inkassokrav som företaget anser vara ogrundat.

Inkassokrav används av en fordringsägare för att tvinga en gäldenär att betala en skuld. I inkassokravet ska kunden informeras om att om han eller hon inte betalar kommer rättsliga åtgärder att vidtas.

Om en borgenär och en gäldenär tvistar om fordringen kan borgenären vända sig till domstol för att få tvisten prövad. Om borgenären vinner i domstolen kan Kronofogdemyndigheten verkställa domen genom utmätning efter ansökan om detta.

I ett bestridande av ett inkassokrav ska relevanta uppgifter finnas med, som fakturanummer, datum, ditt namn, varför du bestrider den etc.

Specifikation

  • Bestridande av inkassokrav 2024
  • 455
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider