Bestridande av krav (Privatperson) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att bestrida en ansökan om betalningsföreläggande.

Betalningsföreläggande är ett sätt att kräva betalning av en gäldenär genom Kronofogdemyndighetens försorg. Ansökan ska skickas till myndigheten som kommer att delge svaranden. Om svaranden bestrider ansökan kan ärendet på begäran överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta ett välgrundat bestridande av sökandens ansökan om betalningsföreläggande. Det är dock inte något krav att i detta skede av handläggningen närmare precisera grunderna för bestridandet.

Specifikation

  • Bestridande av krav (Privatperson) 2024
  • 3391
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider