Bidragskalkyl 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en bidragskalkyl för upp till fyra produkt-/tjänstegrupper med fyra produkter/tjänster i varje grupp.

En bidragskalkyl hjälper dig att ta beslut baserat på intäkter och kostnader som kan härledas direkt till en viss produkt eller tjänst.

DokuMeras bidragskalkyl utgår från metoden stegkalkylering. Detta innebär att kalkylobjekten beräknas oberoende av tidsaspekten. I stegkalkylen identifieras särkostnaderna på olika nivåer och på varje nivå räknas även täckningsbidraget ut.

Med hjälp av denna kalkyl kan du göra en grov uppskattning av vilka kostnader som faller bort vid nedläggning av en viss produkt/tjänst eller produkt-/tjänstegrupp.

Specifikation

  • Bidragskalkyl 2024
  • 4463
  • 1,32
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider