Bilaga Överenskommelse om arbetsinsatser och ersättning  2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse mellan aktieägare om arbetsinsatser, ersättning, sjukdom och semester i ett aktiebolag.

Om du har ingått ett aktieägaravtal är det viktigt att reglera vad som ska gälla i fråga om aktieägares arbetsinsatser och ersättning i bolaget. Hur mycket arbete kan krävas av en aktieägare för att även fortsättningsvis få vara aktieägare? Vilken ersättning ska gälla? Vad ska gälla vid långvarig sjukdom?

Detta dokument är inte avsett att användas självständigt, utan utgör en bilaga till någon av DokuMeras mallar för aktieägaravtal.

Specifikation

  • Bilaga Överenskommelse om arbetsinsatser och ersättning  2024
  • 5198
  • 1,15
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider