Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en bilaga på engelska till det personuppgiftsbiträdesavtal som den personuppgiftsansvarige har upprättat med personuppgiftsbiträdet.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal när någon annan ska behandla personuppgifter för dennes räkning. Utöver själva avtalet är det viktigt att i en bilaga specificera vilka personuppgifter som personuppgiftsbiträdet ska behandla för den personuppgiftsansvariges räkning. Du kan med fördel använda denna mall när du närmare ska specificera personuppgiftsbiträdets skyldigheter.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Ta även del av DokuMeras mall i form av ett personuppgiftsbiträdesavtal på engelska. Mallarna är avsedda att användas tillsammans.

Specifikation

  • Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2024
  • 4875
  • 1,17
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider