Bilersättningsräkning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta upp en räkning för bilersättning, ibland även kallad milersättning, för bilresor i tjänsten.

Milersättning är ett skattemässigt avdrag för bilresor som görs i tjänsten. Om företaget äger bilen får alla kostnader för bilen dras av. Den anställde som kör bilen ska dock beskattas för resor som görs utanför tjänsten. Om den anställde äger bilen får kostnader för resor som görs i tjänsten dras av.

Denna mall består av ett Excel-dokument som räknar ut ditt sammanlagda bilersättningsanspråk. Dokumentet räknar även ut hur stor del av beloppen som är skattefria respektive skattepliktiga. I sammanställningen presenteras även vilket ersättningsbelopp per kilometer som du räknat med. I mallen går det att göra två räkningar för varje period med upp till 30 ersättningstillfällen i varje räkning.

Specifikation

  • Bilersättningsräkning 2024
  • 1090
  • 1,43
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider